What is ATL, BTL and TTL
What is ATL, BTL and TTL

Какво е ATL, BTL и TTL маркетинг?

автор: Иван Йотов

Значенията на термините ATL (Above the Line или „над чертата“), BTL (Below the Line или „под чертата“) и TTL (Through the Line или „през чертата“) често се бъркат, включително в маректинг средите. Тези понтия добиват популярност през 1954 год., когато компанията Проктър и Гембъл (P&G) въвежда нов метод за плащане на рекламните агенции, на база типа маркетинг. Основен критерий е типът маркетинг или дали може да бъде определен като директен и към конкретна аудитория, или по-скоро мащабен, предназначен за по-широката публика.

Нека разгледаме всеки от трите термина поотделно:

 

1. Маркетинг „над чертата“ (ATL):

ATL представлява по-обща комуникация към обширна, но не дотам специфична аудитория. Най-често прилаган от компаниите с големи бюджети за маркетинг, маркетингът „над чертата“ включва канали като телевизия и национална преса.

 

Маркетингът от този тип има за цел да популяризира продукта или услугата, която компанията предлага повсеместно. Това обаче може да изиграе лоша шега на рекламните експерти, защото при такива мащаби е трудно да бъде измерен успехът на кампанията и да се определи дали нейните цели са били изпълнени. ATL често се използва от международни компании, които тепърва навлизат на нов пазар, с цел да се повиши познаваемостта на марката.

 

2. Маркетинг „под чертата“ (BTL)

BTL маркетингът представлява обратното на ATL. Този подход се характеризира с повече конкретика при определянето на аудитория на база белези, сред които възраст, пол, приходи, начин на живот и местоживеене. Целта на маркетинга „под чертата“ е да достигне директно до потенциалните потребители и да ги мотивира да сключат сделка.

 

Ключова при BTL маркетинга е обратната връзка от клиента, благодарение на която рекламиращата компания може да научи повече за потребителските мотивации на аудиторията. Характерни канали за маркетинг „под чертата“ са телевизия, интернет реклама, специални pop-up активации, кампании от типа „от врата до врата“, турнета и др. Измерването на успеха на една BTL кампания може да включва параметри като CTRs (честота на кликване в/у уеб реклама), посещения на уебсайт, импресии и ангажираност на аудиторията.

 

3. Маркетинг „през чертата“ (TTL)

Най-новият от трите подхода, TTL маркетингът е смесица от BTL и ATL. Една кампания “през чертата” би могла да бъде реализирана в голям мащаб като при ATL като същевременно предизвика реакция, типична за BTL. TTL кампаниите са често срещани в дигиталния маркетинг под формата на видеореклами в YouTube с конкретен призив за действие или телевизионни реклами, носещи послание за конкретна промоция и покана за посещение на конкретен магазин.

За да бъде определена като TTL, кампанията трябва да постигне ангажираност от голяма аудитория, обхващайки аспекти типични както за ATL, така и за BTL подхода.

 

Ако трябва да обобщим, изборът на маркетинг подход зависи от поставените цели. ATL методите достигат до по-широка аудитория, но често изискват инвестирането на повече средства за реклама. Подходящи са при цели като популяризиране на бранда. BTL практиките гарантират по-голям ефект спрямо инвестирани средства, но биха могли да прескочат потенциални аудитории, в случай на малка разпознаваемост. Те обаче позволяват по-специфична комуникация и могат да допринесат за повече верни клиенти в дългосрочен план.

 

За да се гарантира успех при изготвянето на маркетинг стратегия, трябва да се вземат предвид всички фактори като пазар, моментната сила и разпознаваемост на бранда, нуждите на аудиторията, както и позитивите и негативите от различните подходи.

Препоръчваме следните статии: